Волфганг Амадеус Моцарт-Симфонија бр. 40 g-moll

(1756-1791)

Волфганг Амадеус Моцарт је аустријски композитор, најзначајнији, најталентованији, најчувенији музичар свих времена.

Број симфонија које је написао није сигуран. Креће се од 41, па до 51, чак и 56. Разлог томе је што су партитуре неких симфонија изгубљене и што се на списку симфонија налази и одређени број оперских увертира.

Најчешће су извођене три његове симфоније – 39-та, 40-та и 41.

СИМФОНИЈА бр. 40, g-moll, KV 550

 

Извођач: КЛАСИЧАРСКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР

Облик: СИМФОНИЈА

Симфонија је музички облик за симфонијски оркестар. Састоји се из четири дела, тј. четири става. Ставови су различитих облика и различитих темпа:

I став – СОНАТНИ ОБЛИК, брзог темпа

II став – ОБЛИК ПЕСМЕ, спорог темпа

III став – МЕНУЕТ, умереног темпа

IV став – РОНДО, брзог темпа

Карактеристике:

Ову симфонију понекад називају „Велика g-moll симфонија” да би се разликовала од 25. симфоније која је у истој лествици.

Има четири става. Оркестарском саставу недостају неки инструменти уобичајени за класичарски оркестар – трубе и тимпани.

За оне који желе да науче више, ево нотног записа теме I става симфоније:

Advertisements

Научи што више о музици да би је заволео. Она ће улепшати и тебе и свет.

%d bloggers like this: