Музичка писмености

  1. F-dur лествица

  2. Природна d-moll лествица

  3. Хармонска d-moll лествица

  4. D-dur лествица

  5. Триола

  6. Синкопа

  7. Alla breve такт

Advertisements

Научи што више о музици да би је заволео. Она ће улепшати и тебе и свет.

%d bloggers like this: