Нотни запис песме

Ова слика вам је пример како се песме записују. На њој ћете видети шта све нотни запис песме садржи:

  • Поред места где се музика записује – линијског система
  • ту је виолински кључ на почетку песме који нам говори како да читамо ноте
  • ознака за такт која нам показује колико треба да траје сваки такт
  • тактове
  • тактице
  • редове песме
  • ознаке за темпо и
  • ознаке за јачину

2

Advertisements

Научи што више о музици да би је заволео. Она ће улепшати и тебе и свет.

%d bloggers like this: